Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.  „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. 

Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków.
Kierownik USC - Anna Stanek - nr tel. 41 35 35 008

 

Referaty zlokalizowane przy ul. Jana Sienieńskiego 20:  

Zastępca Wójta Gminy Raków (pokój 10) -  Paweł Kijanka - nr tel. kom. 696 531 703

Skarbnik Gminy Raków (pokój nr 12) - Artur Nadolny – nr tel. 41 35 35 018 wew. 22, nr tel. kom. 696 530 047 

Referat Finansów i Budżetu (pokój nr 12)
Anna Fit - starszy inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 22, nr tel. kom. 696 530 047
Halina Skotnicka - inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 22, nr tel. kom. 696 530 047
Agata Jarek - inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 22, nr tel. kom. 696 530 047
Anna Sławska – podinspektor – nr tel. 41 35 35 018 wew. 22, nr tel. kom. 696 530 047

Gospodarka wodno-ściekowa (pokój nr 12)
Agnieszka Szymańska – inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 22, nr tel. kom. 696 530 047

Wymiar i pobór podatków i opłat (pokój nr 15)
Barbara Wójcik - starszy inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 25, nr tel. kom. 660 470 441
Monika Kozłowska - starszy inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 25, nr tel. kom. 660 470 441

 

Sekretarz Gminy Raków - Krystyna Urbanowska (pokój nr 7)

Referat Organizacyjny (pokój nr 7)
Sekretariat - Anna Masternak - nr tel. 41 35 35 018 wew. 10

Obsługa Rady Gminy Raków (pokój nr 11)
Aneta Łata - podinspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 23, nr tel. kom.696 531 323

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej (pokój nr 10)
Dariusz Jóźwik - starszy inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 30, nr tel. kom.696 531 703

Referat Kultury, Oświaty i Kadr (pokój nr 10)
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz - nr tel. 41 35 35 018 wew. 28, nr tel. kom.696 531 703

Jadwiga Książek - inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 28, nr tel. kom. 696 531 703
Paulina Szewczyk - starszy inspektor
Żaneta Łukawska - inspektor -nr tel. 41 35 35 018 wew. 28, nr tel. kom. 696 531 703


Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego (pokój nr 11)
Kierownik - Marzena Koncewicz - nr tel. 41 35 35 018 wew. 29, nr tel. kom. 696 531 323

Stanisław Firmanty - inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 29, nr tel. kom. 696 531 323
Paweł Wyrzykowski – podinspektor -nr tel. 41 35 35 018 wew. 25, nr tel. kom. 660 470 441 (pokój nr 15)

Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (pokój nr 15)
Karol Taborski - inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 25, nr tel. kom. 660 470 441

Referat Usług Komunalnych (pokój nr 15)
Kierownik - Jan Oszczypała - nr tel. 41 35 35 018 wew. 24, nr tel. kom. 606 458 155 lub 660 470 441
Sprawy komunalne - Konrad Kapral - nr tel. kom. 602 341 224

 

Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy (pokój nr 11)
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz - nr tel. 41 35 35 018 wew. 23, nr tel. kom. 696 531 323
Iwona Skalska- inspektor - nr tel. 41 35 35 018 wew. 23, nr tel. kom. 696 531 323

 

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej Urzędu
Ewelina Pękalska - radca prawny

 

Lokalizacja