Drukuj
Kategoria: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, szacowanie szkód w rolnictwie
|
|
Odsłony: 498

powodz pixabay
Wójt Gminy Raków informuje iż w związku z wystąpieniem w miejscowości Bardo w dniu 2.09.2019 r. deszczu nawalnego istnieje możliwość przeprowadzenia szacunków strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez to zjawisko. Szacowanie strat jest możliwe po złożeniu przez poszkodowanego rolnika stosownego wniosku do Urzędu Gminy w Rakowie. Wzór wniosku można znaleźć pod adresem: https://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/kleski-zywiolowe/informacje-dla-samorzad/15501,Rolnictwo-szacowanie-strat-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html
 
Wnioski są również dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie.
Wypełniony formularz wniosku rolnik winien złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż 10 dni od daty wystąpienia niekorzystnego zjawiska.
Do wniosku należy dołączyć kserokopie wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, oraz kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).