Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

arimr 2019

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Józef Cepil zaprasza na szkolenie z zakresu:

  • „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH W OBSZARZE NAWADNIANIA”
  • „INWESTYCJE ODTWARZAJACE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ”
  • „PREMIE NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”
  • DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE”

szkolenie odbędzie się w dniu 10.10.2019roku (czwartek) o godz. 10.00 w budynku (sala szkoleń) Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Kielce, ul. Warszawska 430
(uczestnicy szkolenia otrzymają materiały promocyjne i edukacyjne)

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.