Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Wokół pomocy z Unii Europejskiej na kolejne lata i rozwiązań dla bieżących problemów toczyć się będą panele i dyskusje II Świętokrzyskiego Forum Rolniczego. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni koło Kielc w środę, 1 maja. Początek o godzinie 9. Zgłoś swój udział!

- Rok temu Echo Dnia podjęło się po raz pierwszy organizacji miejsca wymiany wiedzy i dyskusji dla rolników. Licznie przybyli gospodarze nie tylko zaczerpnęli informacji, ale mieli okazję podzielić się swoimi obawami. Zmobilizowaliśmy wiele sił, by w tym roku również zorganizować takie wydarzenie - mówi Stanisław Wróbel, redaktor naczelny Echa Dnia. - W środę, 1 maja, o godzinie 9 w Kuźni Smaków w Parku Etnograficznym w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni koło Kielc, rozpoczniemy II Świętokrzyskie Forum Rolnicze.

W tym roku wydarzenie wspiera Komisja Europejska. Jego współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Zgłaszać się można od piątku, 12 kwietnia do poniedziałku, 28 kwietnia włącznie.

Źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ii-swietokrzyskie-forum-rolnicze-juz-1-maja-w-tokarni-kolo-kielc-zglos-udzial/ar/c8-14043769

II swietokrzyskie forum rolnicze 2019

krowa 2 pixabay

Urząd Gminy w Rakowie informuje o możliwości uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jednocześnie informuje się, że w Urzędzie można również zgłosić urodzenie, sprzedaż, padnięcie itp. zwierząt gospodarskich, a także zamówić pulę kolczyków czy ich duplikaty oraz odebrać paszport.

Wszelkie informacje w Urzędzie Gminy w Rakowie, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 41 3535018.

Osoba odpowiedzialna podinspektor w UG Raków- mgr Ewa Szpak

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1967) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1557) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737), że w dniach 4 – 13 kwietnia 2019r. na terenie województwa świętokrzyskiego, za wyjątkiem powiatu koneckiego i skarżyskiego, planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.