Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Raków odbyły się 27 sierpnia 2023 r. na rynku w Rakowie. Przedstawiciele osiemnastu gmin uczcili trudną, ale jednocześnie bardzo potrzebna pracę rolników. Uroczysta msza św. w ich intencji odbyła się w kościele pw. Świętej Trójcy – Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany w Rakowie. O trudnej pracy na roli mówił ks. proboszcz Paweł Mackiewicz. Pobłogosławione zostały przyniesione wieńce dożynkowe i chleby z tegorocznych zbóż.

Następnie korowód dożynkowy na rakowski rynek poprowadzili starostowie dożynek: Renata Łoboda z Głuchowa oraz Stanisław Pociejowski z Szumska-Kolonii oraz organizatorzy dożynek: starosta kielecki Mirosław Gębski i wójt gminy Raków Damian Szpak, a także kolejno: Kapela Zespołu Pieśni i Tańca ze Strawczynka, poczty sztandarowe, delegacje gmin, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Raków.

Po odczytaniu informacji o każdej z gmin, przy akompaniamencie zespołu ze Strawczynka odśpiewano hymn oraz rotę.

Starosta kielecki oraz wójt gminy Raków w swoich przemówieniach, podziękowali rolnikom za ich ciężką pracę. Następnie otrzymali od starostów dożynek chleb, z którym wspólnie podzielili się z obecnymi. Zespół Śpiewaczy „Śwarne Kakonianki” z gminy Bieliny dokonał ośpiewania wieńców.

Życzenia przekazali rolnikom m.in. świętokrzyscy parlamentarzyści - Anna Krupka, Piotr Wawrzyk, Czesław Siekierski, Andrzej Szejna oraz senator Krzysztof Słoń. List od poseł Agaty Wojtyszek odczytał Marek Chrapek Wojewódzkiej Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne Powiatu Kieleckiego”. Komisja wyróżniła 5 gospodarstw:
- „Zakamarek” Rafała Herbusia z gminy Bieliny;
- „Orzechowa Zagroda” Agnieszki Witkowskiej z gminy Nowa Słupia;
- Agroturystyka „Jola” Stanisława i Janiny Rękasów z gminy Pierzchnica;
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko” Marii Kamińskiej z gminy Daleszyce;
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśny Dworek” Ilony i Dariusza Perzów z gminy Łopuszno.

Natomiast najbardziej oczekiwany konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przyniósł wyniki w postaci zwycięstwa gminy Miedziana Góra i wieniec uwity przez Józefę Bucką reprezentował będzie powiat kielecki podczas dożynek wojewódzkich. Drugie miejsce zajął wieniec z gminy Masłów, a trzecie z gminy Daleszyce.
Wieńce oceniała komisja w składzie: dr Alicja Trukszyn, dr Marek Kawiorski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Szymon Szarek z Muzeum Wsi Kieleckiej, dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach Zenon Pedrycz.

W bloku artystycznym wystąpili: Zespół Śpiewaczy „Śwarne Kakonianki”, Kapela Typowy Janus, Zespół Pieśni i Tańca ze Strawczynka, Zespół Rakowskie Fijołecki, Zespół Tonica z Akademii Młodych Talentów Małe Skrzypeczki, Zespół Kolibeer.

Swoje stoiska przygotowały koła gospodyń wiejskich z gminy Raków oraz z Łopuszna i Sadku, a także instytucje: Biuro Powiatowe w Kielcach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Regionalny w Kielcach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektora Pracy w Kielcach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Związek Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kieleckiego oraz Bank Spółdzielczy w Szydłowie.

Dożynki zakończyła zabawa taneczna z DJ.

Wójt gminy Raków dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji imprezy.

Dariusz Jóźwik

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 113 550,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.