Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w dniu 13 lutego 2020 r. zostały podpisane umowy na realizację projektu  pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie”

ue baner

Wykonawcą robót na  budynku Gimnazjum jest Konsorcjum Firm:

„EXPERT” Spółka Cywilna Tyrała Jan, Lesiak Waldemar z Kielc

 oraz Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan z Ociesęk.

 

Wykonawcą robót na  budynku Szkoły Podstawowej w Szumsku jest  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski z  Widełek.

Całość prac budowlanych wynosi  6 909 060,17 zł – brutto

W ramach zadania  wykonane zostaną  następujące prace :

ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie stropu na poddaszu i w sali gimnastycznej Gimnazjum, docieplenie stropodachu Szkoły w Podstawowej w Szumsku, modernizacja systemu przygotowania c.w.u. – montaż pomp ciepła glikol – woda i kolektorów słonecznych,  wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum, modernizacja kotłowni, budowa ogniw fotowoltaicznych  w budynku SP Szumsko, budowa systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

Planowane zakończenie robót budowlanych  sierpień br. 

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie” realizowany jest
z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 , Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.