Drukuj
Kategoria: Aktualności
|
|
Odsłony: 508

001W dniu 03.01.2020r. Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak przy kontrasygnacie skarbnika gminy Pana Artura Nadolnego podpisał z Wykonawcą Electronic Control System S.A. umowę na „Kompleksową modernizację systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”. Modernizacja współfinansowana jest z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej.

Kwota wydatków kwalifikowanych związana z modernizacją wynosi 2.318.304,00 zł w tym 85% wydatków stanowi dofinansowanie ze wspomnianego programu. Kompleksowa modernizacja wykonana zostanie w pierwszym półroczu br.

001.jpg