Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Przedstawiciele gminy Raków na czele z wójtem Damianem Szpakiem uczestniczyli w ósmej edycji "Powiatowego Turnieju Siatkarskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach”, który 19 października 2019 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.

Zawody otworzył przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia witając uczestników.

Dwanaście drużyn zostało podzielonych na cztery trzyzespołowe grupy. Po zaciętych meczach lepsze od naszej drużyny okazały się gmina Piekoszów oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach. Najważniejszym rezultatem wyjazdu była promocja gminy Raków. Serdecznie dziękujemy zawodnikom.

Turniej wygrała drużyna Sitkówki-Nowiny przed Masłowem i Strawczynem.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.