Drukuj
Kategoria: Aktualności
|
|
Odsłony: 437

1 700

W celu sprawdzenia efektów działań naprawczych wprowadzonych w oczyszczalni ścieków w Chańczy, Gmina Raków w dniach 25-26 września 2019 r. zleciła przedsiębiorstwu Naukowo Technicznemu EKOTERRA Sp. z o.o. pobór próbek i przeprowadzenie badań ścieków oczyszczonych z ww. oczyszczalni. W sprawozdaniu z badań nr 597/01/2019 z dnia 11 października 2019 r. widać, że badane wskaźniki (BZT5,ChZT oraz zawiesina ogólna) są prawidłowe i nie przekraczają wartości wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Mając powyższe na uwadze możemy stwierdzić, że wprowadzony przez nas cykl naprawczy przyniósł planowany efekt i obecnie oczyszczalnia pracuje prawidłowo o czym świadczą wyniki badań ścieków załączone do niniejszej informacji.

 

Załączniki:
Pobierz plik (sprawozdanie_z_badan.pdf)Sprawozdanie z badań
Rozmiar: 1.24 MB | Pobrano: 28 razy