Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

 

 

Na początku miesiąca lipca podpisane zostały umowy na wykonanie przebudowy dwóch odcinków dróg w miejscowości: Korzenno na odcinku 1320 mb o nawierzchni asfaltowej oraz w miejscowości Rembów na odcinku 692 mb o nawierzchni asfaltowej. Wszystko na to wskazuje, że zaplanowane przebudowy dróg zakończą się przed planowanym na dzień 30 sierpnia 2019r. terminem wykonania.

Skomplikowane, ale bardzo intensywnie trwają prace przy remoncie mostu na rzece „Czarna” (dopływ z pod Drugni) w miejscowości Papiernia. Termin zakończenia prac remontowych wyznaczony jest na 15 września 2019r.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.