Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

ksiazki 2

Trwa nabór do programu stypendiów pomostowych dla maturzystów, którzy rozpoczną w roku 2019 studia dzienne.

Stypendium pomostowe na I rok studiów dla osób, które spełniają warunki wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Termin składania wniosków to 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00.

Link do szczegółowych informacji oraz aplikacji do składania wniosków dostępny tutaj.

Zachęcam do uczestnictwa w programie.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.