Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
Bardzo ważnym momentem w życiu każdego młodego człowieka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole 22 listopada 2019 roku.

Zanim pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami zaprezentowali to, czego się już nauczyli. W programie artystycznym wykazali się znajomością: praw i obowiązków ucznia, symboli narodowych i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami: recytacji, śpiewu i tańca. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

herb Gmina Raków nowy 2016 rok

Wójt Gminy Raków zaprasza osoby powyżej 65 roku życia na Jasełka.

Prosimy o zapisanie się na listę w celu otrzymania zaproszenia:
- mieszkańcy Rakowa w sekretariacie Urzędu Gminy Raków;
- pozostałe miejscowości u sołtysów;

lub telefonicznie 41 35 35 018

w terminie do 29 listopada 2019 r.

01
Nowoczesny, zmodernizowany oraz rozbudowany budynek Szkoły Podstawowej w Ociesękach w gminie Raków uroczyście otwarto 27 listopada 2019 r.

Gospodarzami wydarzenia byli wójt gminy Raków Damian Szpak oraz dyrektor szkoły Tomasz Fortuński. Swoją obecnością zaszczycili m.in. wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, wicestarosta powiatu kieleckiego Tomasz Pleban, członek zarządu powiatu kieleckiego Mariusz Ściana, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Kielcach Jacek Toś, a także radni, dyrektorzy, kierownicy, sołtysi i mieszkańcy Ociesęk.

woj swietokrzyskie herb 450

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departement Inwestycji i Rozwoju, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy realizuje projekt "Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze". W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez IOB i uczelnie wyższe i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie realizować.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.