Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

I PLANSZA numer sesji biale tlo

Raków, dnia 04.12.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XX sesję Rady Gminy Raków (sesję nadzwyczajną), tj. na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia niniejszego wniosku, tj. 6 grudnia 2019 r., na godz. 8.30, w budynku po wygaszonym Gimnazjum wRakowie, ul. Łagowska 25, 26-035 Raków z następującym porządkiem obrad:

01

W dniach 23-24 września odbyła się wycieczka szkolna, w której uczestniczyły dzieci z grupy 5 i 6 latków ze Szkoły Podstawowej w Szumsku.

Głównym celem wyjazdu była integracja dzieci z różnych środowisk, w tym dysfunkcyjnych, udział dzieci w zabawach terenowych, a także dobra zabawa.

Program był bogaty i przewidywał liczne atrakcje.

logo LGD Biale Lugi

Publikujemy harmonogramy BEZPŁATNEGO doradztwa prawnego oraz księgowego, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Białe Ługi" w ramach projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości”.

01

Zakończyło się zadanie konserwatorskie pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie” o czym informowaliśmy tutaj.

1 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionej figury znajdującej się przy ulicy Bardzkiej w Rakowie. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Paweł Mackiewicz w obecności ks. wikariusza Patryka Kowalika oraz parafian.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.