Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

aktywni obywatele

10 lutego ruszył konkurs dotacyjny, w którym o środki mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wynosi 30 milionów euro. Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

4 marca w Instytucie Dizajnu w Kielcach przy ul. Zamkowej 3 (godz. 10.00-14.00) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Programu. Organizatorzy opowiedzą o założeniach Programu i pierwszego konkursu dotacyjnego, a także o wyzwaniach związanych z obszarami wsparcia. Przedstawią inspirujące przykłady działań i odpowiedzą na pytania. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy. Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli popracować nad wstępnymi pomysłami na projekty.

plansza - samorząd gminy raków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Raków (sesję nadzwyczajną) na dzień 11 lutego 2020 r., (tj. dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku), na godz. 9.00, w budynku Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1 (sala konferencyjna UG).

tatry1

Dzięki uprzejmości Pana Mateusza Kwietniewskiego - mieszkańca naszej gminy i pasjonata fotografii prezentujemy Państwu zdjęcia wykonane w dniu 5 lutego 2020 r. z góry o nazwie Jaźwina (361m n.p.m.), która znajduje się w miejscowości Ociesęki (teren Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego w Górach Świętokrzyskich).

Na zdjęciach możemy podziwiać niesamowity widok na Tatry po zachodzie słońca. Odległość z jakiej wykonano zdjęcia to ok. 180 - 190km.

Serdecznie dziękujemy autorowi zdjęć za ich udostępnienie.

 

 herb powiatu kieleckiego

Starosta Kielecki i Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach zapraszja przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące pozyskiwania środków finansowych.

Szczegóły dotyczące szkolenia tutaj.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.