Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01
W hali sportowej w Rakowie 14 grudnia 2019 r. odbyły się jasełka pt. „Wśród nocnej ciszy”, które zgromadziły dużą widownię zacnych gości jakimi byli Seniorzy z terenu gminy.

Gospodarze spotkania przedświątecznego serdecznie przywitali szanownych gości. Wójt Gminy Raków Damian Szpak przywołał myśl Benjamina Franklina „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”. Ileż w tym prawdy i życia codziennego. Natomiast kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie Anna Adamczyk podkreśliła jak ważni są Seniorzy w naszej społeczności lokalnej, którzy są skarbnicą dobrych wzorców, godności i uznania. To dzięki Seniorom powracamy do swoich korzeni pamiętając o tym kim jesteśmy, skąd idziemy i dokąd zmierzamy.

zdjęcie grupowe

W dniach od 18 do 25 listopada 2019 roku dzieci i młodzież – uczestnicy projektu Rakowskie Centrum Rozwoju miały możliwość uczestniczyć w wyjeździe na „Zieloną szkołę”.
Uczestnicy działania wspólnie z kadrą opiekunów przebywali w Mikoszewie miejscowości położonej na morzem w gminie Stegna w województwie pomorskim.

01

Dnia 26 listopada 2019 r w przedszkolu w Rakowie odbyło się pierwsze ważne przedszkolne wydarzenie - Pasowanie na Przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości: Wójta Gminy Raków -pana Damiana Szpaka, radnych :p. Teresę Strzelecką, Danutę Król, Darię Hamera z panem przewodniczącym na czele- p. Sławomirem Gierkiem, księdza proboszcza Pawła Mackiewicza, panią kierownik biblioteki- Agnieszkę Kozłowską, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rakowie- p. Mirosławę Foryś, rodziców, panie wychowawczynie- Sylwię Rycombel- Wiejas, Beatę Walkowicz - Kudłacz, Marzannę Gałęzowską oraz panie z obsługi. Następnie dzieci z trzech grup przedszkolnych- 3,- 4-,5- latki stanęły na wysokości zadania i zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyki, taniec w parach. Po części artystycznej przedszkolaki złożyły obietnice: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Pani Dyrektor Mirosława Foryś za pomocą dotknięcia "zaczarowanym ołówkiem" na ,,smerfnym fotelu” dokonała uroczystego pasowania na prawdziwego przedszkolaka. Każdy z pasowanych otrzymał ,,smerfną jagodę”.

plakat i turnus 2020 ver 2

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych.

I turnus w terminie: 07.01 – 27.03.2020 r.
II turnus w terminie: 04.05 – 24.07.2020 r.
III turnus w terminie: 14.09 – 18.12.2020 r.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, ul. Wesoła 29, tel.: 501 516 920, 261 174 712, 261 174 713.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.