Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

chleb pixabay license

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. będzie stopniowo wydawał żywność w systemie zapisów na umówioną godzinę.

W związku z tym osoby, które zostały zakwalifikowane do pomocy w ramach Programu Opracyjnego Pomoc Żywnościowa proszone są o kontakt telefoniczny (41 353 52 01), w celu dokonania zapisu odbioru żywności w magazynie zgodnie z uzgodnioną godziną. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które były zapisane jednakże z uwagi na ogłoszoną sytuację epidemiologiczną nie otrzymały produktów żywnościowych.

2020 wielkanoc życzenia

kalendarz

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Piątek) godziny pracy Urzędu Gminy Raków zostały skrócone.

Urząd będzie czynny w tym dniu od godz. 7:30 do godz. 12:00.

kalendarz

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. godziny pracy Urzędu Gminy Raków zostały skrócone.

Urząd będzie czynny w tym dniu od godz. 7:30 do godz. 15:00.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.