Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Kielcach S.A. 25-670 Kielce ul. Zakładowa 4 informuje, że prowadzą skup zbóż konsumpcyjnych po cenach rynkowych ze zbiorów 2008 r. Ceny skupu zbóż konsumpcyjnych (brutto) na dzień dzisiejszy wynoszą: 


12 czerwca 2008 r. odbyły sie zawody strzeleckie o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Nasza Pani Wójt zajęła w nich I miejsce.  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880/ - usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Już po raz czwarty Gmina Raków brała udział w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Koordynatorem kampanii była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reprezentowana przez przewodniczącą Ninę Kijankę,pedagoga szkolnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.