Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 01

Agnieszka Rejnowicz kierownik referatu rolnictwa, środowiska i rozwoju gminy była jednym z prelegentów w trakcie konferencji pn. "Szkolenia dla Energetyków Gminnych - dobra praktyka warta kontynuacji", która odbyła się 2 października 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zaproszeni zostali goście z sześciu województw (świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego).

01

Bardzo ważnym momentem w życiu każdego małego człowieka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie 7 listopada 2019 r. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: pan wójt Damian Szpak, radne – panie: Danuta Król, Teresa Strzelecka, Daria Hamera, pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie Anna Adamczyk, pani Halina Łukasik, pani Dyrektor Mirosława Foryś, rodzice pierwszoklasistów, uczniowie wraz z wychowawcami klas 0, II, III oraz Samorząd Uczniowski.

01

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że  w dniu 08.11.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

Wykonawcą prac była firma, „ARCHIKWANT”, Pan Michał Kotula,  Wieszowa, woj. śląskie.

 - Koszt realizacji prac  - 56 000,00 zł.

01

Trzy przyjaźnie nastawione do ludzi pieski (dwa psy i jedna suczka po sterylizacji) zostały bez właściciela. Psy są średniej wielkości, są zadbane i lgną do ludzi. Osoby zainteresowane ich przygarnięciem prosimy o kontakt pod nr tel: 41 3535018 wewn. 35 lub 606 458 155, 505 440 067.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.