Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

"Zbieraj - Wygrywaj" to konkurs organizowany przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie.

Przeznaczony dla grup przedszkolnych i klas ze szkół podstawowych. Szczegóły w załącznikach poniżej.

podpisanie umów

W listopadzie w ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca na realizację zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w miejscowościach: Bardo, Rembów, Rakówka, Chańcza, Życiny, Wólka Pokłonna, Ociesęki, Nowa Huta na terenie Gminy Raków”. Z Oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę
w dniu 14 -go listopada została podpisana umowa na roboty budowlane które będą kosztować 179 651,39 zł. Część kosztów inwestycji w wysokości 94967,00 zł zostanie pokryta w ramach dofinansowania z programu ,,Odnowa i Rozwój Wsi” które Gmina Raków pozyskała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Do końca marca 2020 r. w ramach realizacji zadania zostaną wykonane: kominki do ogrzewania świetlic, place zabaw, altany z grilowiskami, wymiana okien w świetlicy Chańcza .

001

20 listopada br. w Urzędzie Gminy Raków podpisana została umowa na „Przebudowę ul. Klasztornej w Rakowie”, „Przebudowę drogi w Pągowcu” (odcinek od firmy „KDBUD” do DW 756) i „Przebudowę drogi w miejscowości Dębno” (odcinek od DW 764 w kierunku rynku do granic strefy konserwatorskiej oraz odcinek od mostu do drogi powiatowej w 0349T). Najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg złożyła firma DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. ze Staszowa za kwotę 1.382.078,16 zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2020 roku.

Przebudowy odcinków dróg odbędą się z dofinansowaniem w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

 01

Agnieszka Rejnowicz kierownik referatu rolnictwa, środowiska i rozwoju gminy była jednym z prelegentów w trakcie konferencji pn. "Szkolenia dla Energetyków Gminnych - dobra praktyka warta kontynuacji", która odbyła się 2 października 2019 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zaproszeni zostali goście z sześciu województw (świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego).

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.