Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
W ramach Programu Integracji Społecznej realizowany jest projekt pn: ”Organizacja zajęć pozalekcyjnych” w ramach, którego zgłoszono Gminne Towarzystwo Sportowe - GTS Raków do rozgrywek Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Młodszych 1992/93 Klasa Okręgowa gr. I. Młodzi zawodnicy prowadzeni przez trenerów Andrzeja Więcka i Tomasza Chodynkę bardzo dobrze rozpoczęli rozgrywki i po czterech kolejkach zajmują 3 miejsce .

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.