Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 01

Dwa punkty informacyjne działały 18 czerwca 2019 r. w gminie Raków.

W remizie OSP Raków działał Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich gdzie udzielane były bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji w funduszy europejskich. Telefonicznie informacje uzyskać można pod nr tel. 41 343 22 95.

W Urzędzie Gminy Raków dyrektor LGD "Białe Ługi" udzielał informacji zainteresowanym naborem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków PROW w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatwy LEADER, poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność". Telefonicznie informacje uzyskać można pod nr tel. 41 307 26 44.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.