Drukuj
Kategoria: Informator teleadresowy
|
|
Odsłony: 29464

Telefony (centrala telefoniczna - przekierowanie na Sekretariat Urzędu):
41 3535018
41 3535030
41 3535063
 
 

numer wew.

Sekretarz Gminy Raków
Krystyna Urbanowska

 

22

   

Skarbnik Gminy Raków
Artur Nadolny

33

 

   

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik
- Krystyna Urbanowska

22

 

Obsługa Rady Gminy Raków
Krystyna Jóźwik - pomoc administracyjna

 20  

Sekretariat
Anna Masternak

10
   

Referat Finansów i Budżetu
Kierownik - Artur Nadolny

33  

Halina Skotnicka - inspektor
Agata Jarek - inspektor

32

 

Jadwiga Książek - inspektor
Agnieszka Szymańska - podinspektor

23  
Anna Fit - starszy inspektor  33

Wymiar i pobór podatków i opłat
Barbara Wójcik - starszy inspektor
Monika Kozłowska - starszy inspektor

31  
Kasa
Wioletta Rochucka - inspektor
24  

Gospodarka wodno-ściekowa
Alina Banasiewicz - inspektor

 40  

Referat Kultury, Oświaty i Kadr
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz

   
Paulina Szewczyk - starszy inspektor  
Bożena Molenda - pomoc administracyjna  28  

 

   

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego
Kierownik - Marzena Koncewicz

29  

Stanisław Firmanty - inspektor

29
 
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Karol Taborski - inspektor
37
 
Magdalena Wojtyś - podinspektor 30
 
 
 
   

Referat Usług Komunalnych
Kierownik - Jan Oszczypała

35  

 

   

Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz

36  
Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dariusz Jóźwik - starszy inspektor
15  

Iwona Skalska- inspektor
Ewa Szpak - podinspektor

21  

 

   

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste
Kierownik USC - Anna Stanek

(tel. bezpośredni 41 3535008)

25

 
     

 

   

Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Anna Stanek - pełnomocnik

25

 

   

   

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej Urzędu
Ewelina Pękalska - radca prawny

19

   
     
     

Stanowisko ds. Informatyzacji i Informacji
Sławomir Stanek - starszy informatyk

 27