Telefony (centrala telefoniczna - przekierowanie na Sekretariat Urzędu):
41 3535018
41 3535030
41 3535063
 
 

numer wew.

Sekretarz Gminy Raków
Krystyna Urbanowska

 

22

   

Skarbnik Gminy Raków
Artur Nadolny

33

 

   

Referat Organizacyjny
Kierownik
- Krystyna Urbanowska

22

 

Obsługa Rady Gminy Raków
Aneta Łata - podinspektor

 20  

Sekretariat
Anna Masternak

10
   

Referat Finansów i Budżetu
Kierownik - Artur Nadolny

33  

Halina Skotnicka - inspektor
Agata Jarek - inspektor

32

 
Anna Fit - starszy inspektor  33

Wymiar i pobór podatków i opłat
Barbara Wójcik - starszy inspektor
Monika Kozłowska - starszy inspektor

31  
Kasa
Wioletta Rochucka - inspektor
24  

Gospodarka wodno-ściekowa
Agnieszka Szymańska - podinspektor

 40  

Referat Kultury, Oświaty i Kadr
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz

   
Jadwiga Książek - inspektor
Karolina Włodarczyk  - pomoc administracyjna
23 
Paulina Szewczyk - starszy inspektor    
Anna Sławska - pomoc administracyjna  28

 

   

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego
Kierownik - Marzena Koncewicz

29  

Stanisław Firmanty - inspektor

29
 
Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Karol Taborski - inspektor
37
 
Magdalena Wojtyś - podinspektor

30
 
 
 
   

Referat Usług Komunalnych
Kierownik - Jan Oszczypała

35  

 

   

Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
Kierownik - Agnieszka Rejnowicz

36  
Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dariusz Jóźwik - starszy inspektor
15  

Iwona Skalska- inspektor
Ewa Szpak - podinspektor
Oliwia Michalczyk - podinspektor

21  

 

   

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste
Kierownik USC - Anna Stanek

nr zewnętrzny: 41 35 35 008

25

 
     

 

   

Pion Ochrony Informacji Niejawnych
Ewa Szpak - pełnomocnik

21

 

   

   

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej Urzędu
Ewelina Pękalska - radca prawny

19

   
     
     

Stanowisko ds. Informatyzacji i Informacji
Sławomir Stanek - starszy informatyk

 27  

 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 113 550,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.