Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

smieci

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w 2016 roku  zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. lodówek, mebli, telewizorów itp.  na terenie Gminy Raków odbędzie się w następujących terminach: 30 maj, 29 lipiec, 31 październik od godziny 7:00.


Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o telefoniczne zgłoszenie usługi pod nr telefonu 041/3535027 lub 041/3535018 wew.21.

 

 

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.