Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
 
  1. Załącznik nr 1 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;
  2. Załącznik nr 2- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Załączniki:
Pobierz plik (klauzula_informacyjna_dot_odpadow_komunalnych.pdf)klauzula_informacyjna_dot_odpadow_komunalnych.pdf
Rozmiar: 0.28 MB | Pobrano: 80 razy
Pobierz plik (zalacznik nr 1 - deklaracja.doc)zalacznik nr 1 - deklaracja.doc
Rozmiar: 0.07 MB | Pobrano: 122 razy
Pobierz plik (zalacznik nr 2 - deklaracja.doc)zalacznik nr 2 - deklaracja.doc
Rozmiar: 0.06 MB | Pobrano: 94 razy

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.