Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

GMINA RAKÓW realizuje projekt: Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie w samochód, sprzęt ratowniczo – gaśniczy, oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG

Zakres projektu obejmuje:

  • zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego minimalne parametry: podwozie 4x4, silnik min.331kV, EURO-6, zbiornik wody min. 7000l, wyposażony w zbiornik piany, wyciągarkę elektryczną,
  • zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska Generator piany lekkiej, Motopompa pływająca, Zestaw narzędzi hydraulicznych (ratownictwa technicznego)
  • zakup innego sprzętu służącemu ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia Agregat prądotwórczy, pilarka ratownicza, Quad z przyczepką transportową i ratowniczą
  • zakup wyposażenia i ubrań wysokiej specjalizacji Sprężarkę (agregat) do napełniania butli powietrznych Aparat ochrony układu oddechowego z maską i butlą kompozytową, uprząż.

Projekt przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Raków oraz powiatu kieleckiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz szybsze usuwanie skutków katastrof na terenie powiatu kieleckiego oraz Gminy Raków.

Efekty, rezultaty projektu: Zakupiony w ramach projektu samochód ratowniczo - gaśniczy oraz sprzęt przyczynią się do:

  • Poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Raków oraz powiatu kieleckiego – zakup specjalistycznego wozu ratowniczo – gaśniczego oraz wyposażenia ratującego życie bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz powiatu. Nowy samochód będzie w krótszym czasie dojeżdżał na miejsce zdarzenia. Nowoczesne wyposażenie pozwoli w sposób profesjonalny i skuteczny udzielić pomocy osobą poszkodowanym.
  • Sprawniejszego efektywniejszego i szybszego usuwania skutków klęsk żywiołowych (pożary, powodzie) katastrof (drogowych, środowiskowych) – m.in. generator piany lekkiej motopompa pływająca zestaw narzędzi hydraulicznych (ratownictwa technicznego) • Poprawa (unowocześnienie) wyposażenia OSP Raków poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz wyposażenia ratującego życie.
  • Dbałości o stan środowiska naturalnego. Nowy samochód będzie zdecydowanie bardziej przyjazny środowisku (mniejsze spalanie) ale także tańszy w eksploatacji dla samej jednostki (mniejsza awaryjność). Mniejsze zużycie paliwa to mniejsza ilość emitowanych substancji do środowiska. Nowy samochód szybciej będzie docierał na miejsce zdarzenia np. pożar wywołany podpalaniem traw, który negatywnie wpływa na środowiskowo. Szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia przyczyni się do zmniejszenia skutków pożaru.
  • Poprawy bezpieczeństwa oraz warunków pracy strażaków (zarówno zawodowych jak i ochotników); związana jest ona z licznymi zagrożeniami występującymi nie tylko podczas akcji ratowniczych, lecz także podczas ćwiczeń. Zakup nowego samochodu oraz wyposażenia ratującego życie wpłynie na poprawę warunków pracy oraz bezpieczeństwa strażaków.

Wartość projektu wynosi : 1 922 171, 21 złotych

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich 1 633 845,41 złotych