Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

Wójt Gminy Raków otrzymuje kwiaty z rąk Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Raków z okazji otrzymania wotum zaufania oraz absolutorium

Rada Gminy Raków na sesji w dniu 26 czerwca 2024 r. jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Raków - panu Damianowi Szpakowi z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.