W związku z przygotowaniem do realizacji inwestycji pn; „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”, na stronie internetowej Gminy Raków, zakładka – Drogownictwo, Transport zbiorowy - „Konsultacje dot. dróg”, na okres 21 dni umieszczony został wstępny projekt pn; „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”.

Wszystkie uwagi i zapytania dotyczące wstępnego podziału nieruchomości, zaproponowanych zjazdach do działek prywatnych, ich nawierzchni, dowiązania do DW 764 oraz inne dotyczące projektu należy składać w formie papierowej na edytowalnym formularzu umieszczonym w ww. zakładce.

Wykonawca projektu dopuszcza przesyłanie uwag i zapytań w formie elektronicznej pod warunkiem, że przesłana wiadomość opatrzona będzie podpisem elektronicznym
Uwagi i zapytania będą analizowane przez projektantów realizujących zadanie.

Formularz z uwagami, zapytaniami należy przesłać bezpośrednio na adres biura projektowego:

Biuro Projektowe
„AJKO” Artur Kręcisz
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Wzór Formularza

Projekt Rozbudowa Drogi Powiatowej

 

W nawiązaniu do spotkania które odbyło się w dniu 07.11.2023r. z zainteresowanymi wstępnym projektorem inwestycji pn; „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1328T (0338T) Łagów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”, Wykonawca projektu uwzględnił wniesione petycje, uwagi i opinie zainteresowanych, poprzez naniesienie poprawek do projektu.

W załączeniu projekt z naniesionymi poprawkami.

Rys._1_Lokalizacja_A4.pdf

Rys._2.1_PZT_1100x297.pdf

Rys._2.2_PZT_950x297.pdf

Rys._2.3_PZT_950x297.pdf

Rys._2.4_PZT_950x297.pdf

Rys._2.5_PZT_950x297.pdf

Rys._2.6_PZT_950x297.pdf

Rys._2.7_PZT_950x297.pdf

Rys._2.8_PZT_950x297.pdf

 

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.