Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

oze

Prowadzone przez Gminę Raków od połowy października 2016 roku rozpoznanie dotyczące montażu OZE potwierdziło duże zainteresowanie właścicieli budynków mieszkalnych wykonaniem dla własnych potrzeb takich instalacji. Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się ponad 250 osób z terenu gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w dniu 17 marca 2017 roku konkurs w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020" Gmina Raków podjęła decyzję o rozpoczęciu właściwych prac zmierzających do prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu obejmującego instalacje wykorzystujące odnawialną energię.

W związku z powyższym wszystkich mieszkańców zainteresowanych montażem OZE na/w swoich budynkach prosimy o złożenie do tut. Urzędu pok. nr 11 wniosku wraz z załącznikami w terminie do 22 maja 2017 roku.

Złożone wnioski będą weryfikowane pod katem kryteriów określonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla tego konkursu. Kolejnym krokiem będzie wykonanie analizy technicznej możliwości montażu instalacji w/na poszczególnych budynkach, które przeszły wstępną weryfikację. Stanowić to będzie podstawę do przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dotację.

Jednocześnie informuje się, że Gmina poszczególne czynności tego etapu realizować będzie przy udziale specjalistów w zakresie oceny technicznych możliwości wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii oraz przygotowania dokumentów i analiz techniczno-ekonomicznych w tym zakresie.

 

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_nowobudowany_budynek.doc)oswiadczenie_nowobudowany_budynek.doc
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 5 razy
Pobierz plik (oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.doc)oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.doc
Rozmiar: 0.03 MB | Pobrano: 6 razy
Pobierz plik (regulamin_naboru_i_weryfikacji_wniosków_w_zakresie_realizacji_projektu.pdf)regulamin_naboru_i_weryfikacji_wniosków_w_zakresie_realizacji_projektu.pdf
Rozmiar: 0.25 MB | Pobrano: 6 razy
Pobierz plik (wniosek_-_ankieta_2017.doc)wniosek_-_ankieta_2017.doc
Rozmiar: 0.08 MB | Pobrano: 4 razy

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.