Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

system SMS

Uprzejmie informujemy, że Gmina Raków wdraża system powiadamiania SMS skierowany w szczególności do mieszkańców z terenu gminy Raków.

Do systemu mogą zapisać się również osoby spoza terenu naszej gminy - brak ograniczeń w tym zakresie. Jeżeli ktoś jest silnie związany z naszymi terenami i chce być na bieżąco powiadamiany m.in. o wydarzeniach z terenu naszej gminy serdecznie zapraszamy do udziału w systemie.

Rejestracja w systemie jest dobrowolna, a Użytkownik systemu nie ponosi żadnych opłat związanych w użytkowaniem systemu.

Konieczne jest jedynie wypełnienie krótkiego formularza i złożenie go osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, sekretariat Urzędu - pokój nr 15 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Raków - platforma ePUAP - wypełniony i podpisany elektronicznie formularz, jako załącznik do pisma ogólnego). 

Równie ważną sprawą jest zapoznanie się z Regulaminem świadczonej usługi.

Regulamin, jak również wnioski o rejestrację w systemie i ewentualne wyrejestrowanie z systemu znajdują się poniżej niniejszego artykuły, jak również są dostępne do wglądu oraz pobrania w siedzibie Gminy Raków.

Zakres zagadnień, jakie m.in. będą udostępniane za pomocą systemu:

  • informacje o wydarzeniach kulturalnych,
  • informacje o bezpłatnych badaniach medycznych i inne informacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
  • zakłócenia w dostawie mediów: prąd, woda (informacje będą przekazywane do Użytkowników, wyłącznie po otrzymaniu ich przez Usługodawcę od dostawców mediów),
  • informacje o szkoleniach,
  • informacje o konsultacjach społecznych,
  • informacje dot. działalności organizacji pozarządowych,
  • przypomnienia o terminach płatności podatków lokalnych,
  • ostrzeżenia meteorologiczne,

 

Serdecznie wszystkich zachęcamy do zapisów.