Szanowni Państwo,
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków poprzez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy" nastąpiła zmiana adresu Urzędu Gminy w Rakowie. Obecnie Urząd Gminy w Rakowie mieści się przy ul. Jana Sienieńskiego 20, 26-035 Raków. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody osobiste - mieszczą się przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków. Aktualne dane teleadresowe: Urząd Gminy w Rakowie - stanowiska pracy - telefony

088

Znaczące wydarzenie miało miejsce w dniach 4-5 lipca 2015 r. w Rakowie. W tych dniach odbyło się uroczyste otwarcie rynku po zakończonej rewitalizacji. Organizatorami imprezy byli: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jerzy Nowak – Przewodniczący Rady Gminy Raków oraz Alina Siwonia – Wójt Gminy Raków.

4 lipca uroczystość rozpoczęła część religijna, którą w Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany w Rakowie poprowadził proboszcz ks. Paweł Mackiewicz, piękną homilię przygotował ks. Michał Grochowina, a wspólnie modlili się także: ks. dziekan Jerzy Beksiński, ks. wicedziekan Jerzy Kubik, ks. Michał Grochowina, ks. Jerzy Sobczyk, ks. Edward Szymczyk, ks. Marian Czajka, ks. Tomasz Weryński oraz ks. Mirosław Dołowy. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Chorał.

Następnie mieszkańcy oraz zaproszeni goście w uroczystym korowodzie przeszli na rynek. Rynek, który wpisze się w historię Rakowa na kolejnych kilkadziesiąt lat i będzie sentymentalnym obrazem w pamięci nas, naszych dzieci i wnuków.

Na zaproszenie odpowiedziało obecnością bardzo wielu gości i jednocześnie przyjaciół naszej gminy. Są to osoby, którym nie tylko Raków, ale i cała gmina zawdzięcza bardzo wiele. Niezmiennie najważniejszą osobą na tej liście jest pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Raków - Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Obydwie sztandarowe inwestycje (nie wspominając o wielu innych) – obwodnica i rewitalizacja rynku – to duża zasługa Pana Marszałka – jego sympatii i pamięci o gminie Raków.

Kolejni goście to osoby również doskonale znane mieszkańcom naszej gminy: Beata Oczkowicz – Wiceminister Obrony Narodowej, Mirosław Pawlak i Marek Gos – posłowie na Sejm RP, Piotr Żołądek -  Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowali: Michał Godowski – Starosta, Zenon Janus – Wicestarosta oraz członkowie Zarządu – Bogdan Gierada i Marek Kwiecień.

Wśród zaproszonych znaleźli się także: dyrektorowie departamentów Urzędu Marszałkowskiego – m.in. Irena Sochacka, Jacek Kowalczyk, Sławomir Neugebauer, samorządowcy – m.in. Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Michał Skotnicki – Starosta Powiatu Staszowskiego, prezesi instytucji i organizacji pozarządowych – m.in. Zdzisław Pniewski – Prezes LGD „Białe Ługi” i Wiceprezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, osoby realizujące i nadzorujące inwestycję na czele z Januszem Cedro - Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Już dawno swoją obecność na uroczystości zapowiedzieli goście ze Zdikova w Czechach – realizujący wspólnie z Gminą Raków program Comenius Regio. I słowa dotrzymali! Pięcioosobowa delegacja ze Zdenkiem Kantorikiem – Starostą oraz Vaclavem Kyznarem – Dyrektorem Szkoły wyjechała bardzo zadowolona z kolejnego pobytu w naszej gminie.

Zaproszono również Państwa radnych, sołtysów, kombatantów, Koła Gospodyń Wiejskich, dyrektorów szkół, przewodniczących organizacji oraz stowarzyszeń i wiele innych osób.

Wszyscy goście wyrażali słowa uznania i gratulacji dla Pani Wójt oraz mieszkańców za przeprowadzoną rewitalizację. Warto szczególnie uwzględnić i docenić doskonałą współpracę Pani Wójt z władzami województwa mającą na celu poprawę warunków inwestycyjno-gospodarczych gminy.

Następnie przyszła kolej na uhonorowanie wszystkich osób, które przyczyniły się do zmiany wizerunku rakowskiego rynku. Pamiątkowe statuetki wykonane przez artystę-rzeźbiarza Andrzeja Latosa a przedstawiające raka otrzymali:

Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Janusz Cedro - Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator  Zabytków;
Krzysztof Dychała - Firma Usługowo – Budowlana KDBUD;
Adam Wagner - Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektów sp. z o.o. Warszawa;
Jacek Kowalczyk - Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
Jerzy Nowak - Przewodniczący Rady Gminy Raków;
Czesław Maj - Dyrektor ZEORK Busko-Zdrój.

Pamiątkowe kafelki otrzymali:

Radni Gminy Raków poprzedniej i obecnej kadencji:
Mirosław  Ambroziński;
Andrzej Banasik;
Czesław Bęben;
Zbigniew Feldman;
Stanisław Gratka;
Kazimierz Karwat;
śp. Mieczysław Kupisz (pamiątkę odebrała małżonka - Pani Marta Kupisz);
Zygmunt Niezgoda;
Stanisław Nyk;
Antoni Okólski;
śp. Mieczysław Okólski (pamiątkę odebrała małżonka - Pani Halina Okólska);
Karol Olsiński;
Sylwia  Przetak;
Stanisław Stemplowski;

oraz

Andrzej Pietrzyk - PPHU Iwaniska;
Marzena Koncewicz - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego;
Anna Pleban - Skarbnik Gminy Raków;
Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
Rafał Ślusarski - Inspektor nadzoru inwestorskiego;
Paweł Kudłacz - Firma Usługowo – Budowlana KDBUD;
Mariusz Murzec - Firma Usługowo – Budowlana KDBUD.

Poświęcenia płyty dokonał ks. proboszcz Paweł Mackiewicz a wspólnego przecięcia pamiątkowej wstęgi dokonali zaproszeni goście, którzy otrzymali statuetki. Panu Marszałkowi w dokonaniu ceremonii pomagał rakowianin - Kacper Rejnowicz.

Po części oficjalnej zakończonej wystrzałem armatnim Bractwa Rycerskiego Zamku w Szydłowie, nastąpił blok programów artystycznych, który rozpoczęła Orkiestra Big Band Tadeusza Wrześniaka z Huty Szkła ze Staszowa, a następnie wystąpili: Szymon Urbanowicz – najmłodszy perkusista, dzieci i młodzież z gminy Raków, zespoły: Bielinianki i Małe Bielinianki, Sekcja Gitarowa z Rakowa, Studio Tańca Candela, Teatr Ognia Enzonda. Konferansjerem była Magdalena Sitek.

Wszyscy czekali jednak na gwiazdę wieczoru. Zespół, który znany jest od wielu lat także poza granicami Polski – np. kojarzony przez naszych przyjaciół z Czech. Czerwone Gitary, bo o nich mowa wzbudził sentyment wśród starszych, a także przedstawił nowe aranżacje dla młodszych wielbicieli.

Dzień pierwszy zakończyła zabawa taneczna przy piosenkach wykonanych przez zespół Serwis z Daleszyc.

Drugi dzień imprezy – 5 lipca rozpoczął taki sam upał jak w dniu poprzednim. Nieocenionym pomysłem, zwłaszcza dla dzieci stała się kurtyna wodna, która przez dwa dni dawała nieco wilgoci i ochłody. Scena tętniła śpiewem i muzyką w wykonaniu: dzieci i młodzieży z gminy Raków, zespołów ludowych: Pacanowianie i Kapeli Nadwiślańskiej, śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich z Ociesęk i Życin. Tym razem gwiazdą wieczoru był zespół Cała Góra Barwinków, który okazał się odkryciem imprezy. Dwudniowe obchody zakończyła zabawa taneczna ponownie w wykonaniu zespołu Serwis z Daleszyc.

Wydarzeniem towarzyszącym było zwiedzanie „Domu Wójta”. Odnowiony i udostępniony do zwiedzania budynek odwiedziła bardzo duża ilość osób, a oprowadzający Krzysztof Śliwa opowiadał o historii Rakowa i odpowiedział na wiele pytań. Można było tu nabyć specjalny numer Rakowskich Aktualności Kwartalnych poświęcony historii Rakowa a także nową publikację wydaną przez Gminę Raków, autorstwa Dariusza Kaliny pn. „Raków i okolice”. Niespodziewanie największą popularnością cieszyły się kroniki gminne, w których niektórzy zwiedzający odnajdywali swoje osoby. Ekspozycję w „Domu Wójta” przygotował zespół historyków, pasjonatów i miłośników Rakowa: Marzena Kuczyńska, Paulina Szewczyk, Iwona Sikora, Danuta Król, Grzegorz Szewczyk, Jerzy Malisiewicz, Krzysztof Śliwa, Antoni Suchojad oraz Dariusz Jóźwik. W pracach uczestniczyli także ks. Paweł Mackiewicz i ks. Michał Grochowina, a także Jolanta Zielińska i Marian Perlik. Wystawa pn. „Impresje świętokrzyskie” odbyła się dzięki uprzejmości Stanisława Gratki z Celin.

Żywą reakcję wśród mieszkańców wzbudziła też wystawa pt. „Raków dawniej a dziś”. Autorski projekt w wykonaniu Dariusza Jóźwika przedstawiał fotografie starego Rakowa oraz zdjęcia współczesne, wykonane z tych samych miejsc co zrobione ponad 50 lat temu.

Nie zabrakło także stoisk instytucji, organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich, dla starszych stoisk gastronomicznych, a dla młodszych wesołego miasteczka i szczudlarzy.

Rakowski rynek doczekał się otwarcia w znakomitym stylu. Sam efekt rewitalizacji wzbudza zachwyt oraz podziw wśród gości i osób z zewnątrz, także ze względu na pozostawiony obszar zielony. Mam nadzieję, że nowa wizualizacja centrum przyczyni się do szybszego rozwoju miejscowości i gminy. Zwłaszcza, że także mieszkańcy Rakowa coraz głośniej i śmielej mówią o zaletach nowego ładu przestrzennego rynku...

Dariusz Jóźwik

 

Podziękowanie Wójta

Organizacja tak dużej i dwudniowej imprezy wymaga zaangażowania i poświęcenia wielu osób dobrej woli. Nie byłoby dwóch wspaniałych dni świętowania wspólnego sukcesu gdyby nie sponsorzy. Chcę im szczególnie podziękować.

Sponsorzy imprezy „Otwarcie rynku w Rakowie”:
Dychała Krzysztof - FHU KDBUD Raków;
Wiśniewski Krzysztof - FHU „KRZYŚ” Jaranowo;
Maciej Grzejszczyk - RAKPOL - Kielce;
Tomasz Dyl - DYLMEX - Staszów;
Szwarc Stanisław - RUNOPOL Raków;
Perlik Zofia i Marian - PHU Perlik Junior/Łomianki;
Michalczyk Bogdan - Husqvarna – Raków;
Łapiński Robert    - Credit Agricole Tarnów;
Wydrych Tadeusz - EKOPLAST/Jędrzejów;
Pietrzak-Warda    Karina i Łukasz - Kopalnia Nowy Staw – Łagów;
Łuszczyn Piotr - Przedsiębiorca z Mielca;
Pytko Marek - Przedsiębiorca z Mielca;
Bąk Marzena, Mól Agata - Delikatesy Centrum Raków;
Rafał Ślusarski - Prosta Projekt;
Pietrzyk Andrzej - PPHU Iwaniska;
Sławscy    Anna i Mirosław - Piekarnia OL-MAR Raków;
Duda Grzegorz- PPHU DUET Widełki;
Bank Spółdzielczy – Szydłów;
Warchałowska Lidia, Pałka Jan - Delikatesy JAŚ Raków;
Kmak Józef - Indywidualna Praktyka Lekarska Łagów;
Michalczyk Stanisław - Sklep ODiDO Raków;
Masternak Adam - Sklep EW-MAR Raków;
Zychowicz Henryka - Zakład Masarski „ZYCHOWICZ” DALESZYCE;
Kręcisz Artur - AJKO  Staszów;
Rejnowicz Dorota - Sklep MET-BUD Raków;
Pociejowski Adam - AD-POL Raków;
Rejnowicz Jadwiga - Sklep Raków;
Kawecka Katarzyna - Halmax  Chańcza;
Warchałowski Robert - Sklep Raków;
Mandecka Teresa - Apteka Raków;
Kuczyńska Marzena - Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia Raków;
Gregulski Grzegorz - Pracownia Projektowa G2 Kielce;
Dudek Andrzej - Stacja Kontroli Pojazdów Raków;
Pociejowski Alan – KRAZTRANS Raków;
Wojsa Magdalena i Rafał - RAF-MEG Raków;
Barabasz Monika i Sławomir - Sklep BLUE Raków;
Podsiadło Mateusz - Hydro-Bud;
Fąfara Sławomir - CARMAX Lipiny;
Curyło Sylwia – Kwiaciarnia Liwia;
Fortuński Stanisław - Sklep Raków.
Marek Dziurzyński - Nadleśnictwo Łagów.

Dziękuję organizacjom z terenu gminy Raków:
- za wytrwałość i obecność w dniach 4 i 5 lipca – Kołom Gospodyń Wiejskich z Ociesęk i Życin;
- za obecność w dniu 4 lipca – Kołom Gospodyń Wiejskich z Barda, Nowej Huty-Koźla, Radostowa, Woli Wąkopnej, Stowarzyszeniu "Dolina Czarnej" oraz Stowarzyszeniu Aktywne Serca z Rakowa;
- za zapewnienie bezpieczeństwa – Ochotniczym Strażom Pożarnym z Rakowa, Chańczy, Ociesęk, Woli Wąkopnej i Celin oraz jednostkom Policji z Kielc i Rakowa.

Dziękuję także osobom zaangażowanym w organizację imprezy, a którymi byli:
Krystyna Jóźwik; Agnieszka Rejnowicz; Jadwiga Milewicz, Sławomir Stanek; Iwona Skalska; Jan Oszczypała; Anna Stanek; Alina Malanowicz; Sylwia Malanowicz; Dorota Kania; Jarosław Mochocki; Jerzy Owsiński, Sławomir Olsiński, Stanisław Krzemiński, Józef Baltyn, Dariusz Malanowicz, Stanisław Szpak, Robert Sieczka, Mirosław Bęben, Paweł Grochowina, Dariusz Wojciechowski, Jerzy Kobryn, Waldemar Rejnowicz, Tobiasz Rejnowicz, Zofia Łaskawska; Halina Smołuch; Zofia Zielińska; Iwona Czech; Anna Górska; Halina Rejnowicz; Małgorzata Grosicka; Jolanta Bera; Marta Olsińska; Grażyna Wesołowska; Janina Basińska; Maria Szpak; Diana Łodej; Małgorzata Grotkowska; Teresa Kalwat, Anna Wojsa, Teresa Antecka, Anna Duda, Paulina Szewczyk; Halina Łukasik; Dariusz Jóźwik.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości „Otwarcie Rynku w Rakowie”.

Alina Siwonia
Wójt Gminy Raków