Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie jako jedne z ponad 3700 klubów w Polsce otrzymało dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu "Klub". 27 czerwca 2019 r. promesę w wysokości 15 000 zł z rąk wiceminister sportu - Anny Krupki otrzymała prezes GTS - Paulina Szewczyk w towarzystwie wójta gminy Raków - Damiana Szpaka.

Już wkrótce rozpoczną się zajęcia z piłki nożnej. Obecnie prowadzony jest nabór. Szczegóły tutaj.

Sekcja zapasów swoje treningi rozpocznie we wrześniu.

Dziękujemy Pani Wiceminister za zaoferowaną pomoc w realizacji działań projektowych.

Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa.

Dariusz Jóźwik

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.