Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

I PLANSZA numer sesji biale tlo

Transmija rozpocznie się 28.06.2019 r. o godz. 09:00.


W przypadku braku wyświetlenia transmisji na stronie sesja dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/embed/fQ73qJx2DME
Szczegółowe informacje dot. sesji: http://rakow.esesja.pl/posiedzenie/51bc67d6-0c7b-4
Nagranie zostało zanonimizowane. Zakres anonimizacji:
czas od 1:03:38 do 1:03:39, czas od 1:03:53 do 1:03:54, czas od 1:10:15 do 1:10:16

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.