Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w naszej gminie 22 czerwca 2019 r. Przy pomniku „Krzyż Męczeństwa” w Rakówce odbyła się 76. rocznica pacyfikacji mieszkańców Rakówki i Jamna. Uroczystość odbyła się na pamiątkę wydarzeń z czerwca 1943 roku gdy trzynastu mieszkańców (dwie kobiety i jedenastu mężczyzn) Rakówki i Jamna zostało schwytanych i wkrótce po aresztowaniu zamordowanych w miejscowości Nikisiałka pod Opatowem przez okupanta niemieckiego.

Uroczystą mszę św. w intencji pomordowanych koncelebrowało 12 księży: ks. por. Dariusz Jarliński – kapelan batalionu 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach, ks. kan. Józef Grabda – potomek jednego z zamordowanych, który wygłosił okolicznościową homilię, ks. kan. Paweł Mackiewicz, ks. Adam Skalski, ks. Ryszard Góral, ks. Zbigniew Kozieł, ks. Wiesław Stęchły, ks. Jerzy Sobczyk, ks. Grzegorz Maruszak, ks. Marek Rusak, ks. Patryk Gładkowski, ks. Patryk Kowalik.

Następnie wójt gminy Raków – Damian Szpak powitał zaproszonych gości, z których głos zabrali także Wiktor Kowalski – doradca wojewody świętokrzyskiego oraz Marcin Adamczyk – wójt gminy Bogoria.

Po odegraniu sygnału Wojska Polskiego oraz wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego zarys historyczny tragicznych wydarzeń z czerwca 1943 r. przedstawiła Marzena Grosicka – główny specjalista w wieloosobowym stanowisku ds. badań historycznych IPN – Delegatura w Kielcach.

Następnie odczytany został apel pamięci oraz oddana salwa honorowa. Pod pomnikiem złożone zostały znicze przez harcerzy z 5. Szumskiej Drużyny Harcerskiej „Promień”, a wieńce i kwiaty złożyli: przedstawiciel wojewody, przedstawiciele: Rady Gminy Raków, Urzędu Gminy Raków, IPN – Delegatura Kielce, sołtysów, mieszkańców, kombatantów, organizacji, harcerzy oraz wójt gminy Bogoria.

Wydarzenie zakończyły występy zespołu „Rakowskie Fijołecki” oraz harcerzy z 5. Szumskiej Drużyny Harcerskiej „Promień”.

 

Podziękowania wójt gminy Raków kieruje do:

- rodzin osób pomordowanych;

- dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”– płk Artura Barańskiego, dowódcy uroczystości mjr. Macieja Staszczaka, dowódcy kompanii honorowej ppor. Krzysztofa Binkiewicza oraz żołnierzy 10. ŚBOT za uświetnienie uroczystości;

- Mariusza Błaszczaka – ministra obrony narodowej oraz Doroty Koczwańskiej-Kalita naczelnika Delegatury IPN w Kielcach za objęcie uroczystości patronatem;

- Luizy Jurczenko – zastępcy wójta gminy Raków – za przygotowanie i koordynację;

- Stanisława Stemplowskiego – radnego Rady Gminy Raków za przekazanie diety radnego na cel organizacji uroczystości;

- sołtysa Rakówki – Urszuli Gąsiorek;

- druhny Katarzyny Kułagi za konferansjerkę oraz Danuty Król za czuwanie na przebiegiem uroczystości;

- wymienionych w artykule księży – za mszę św.;

- członków Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Daleszycach na czele z prezesem – Andrzejem Błaszczykiem;

- przedstawicieli Koła nr 63 w Rakowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kielcach – Oddział Świętokrzyski na czele z członkiem wspierającym – Zofią Balińską;

- pododdziału strzelców z Szydłowa;

- dyrektora Szkoły Podstawowej w Szumsku i jednocześnie drużynowej 5. Szumskiej Drużyny Harcerskiej „Promień” – Anety Stępień-Bochenek;

- p.o. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie – Mirosławy Foryś oraz działającego przy szkole zespołowi „Rakowskie Fijołecki” wraz z opiekunami Magdaleną Wojsą i Justyną Piotrowicz;

- przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych z Chańczy, Ociesęki, Rakowa i Szumska biorących udział w zabezpieczeniu uroczystości;

- pań z kuchni w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Szumsku;

- pracowników Urzędu Gminy Raków oraz wszystkich którzy przyczynili się do współorganizacji uroczystości.

Dariusz Jóźwik

fot. Dariusz Jóźwik (zdj. 1-55)

Stefan Kowalik (zdj. 56-82)

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.