Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

W miesiącu lutym bieżącego roku nasza Gmina otrzymała promesę w wysokości 1 mln 192 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach, której przewidziany został remont mostu w miejscowości Papiernia i przebudowy odcinków dróg w miejscowościach Celiny, Papiernia i Smyków. Kwota ta stanowi maksymalnie 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych każdego z niżej wymienionych zadań. Bardzo długi proces uzgodnień w celu uzyskania zgody od Wód Polskich na wykonanie remontu mostu na rzece oraz skomplikowane procedury przetargowe dopiero w miesiącu czerwcu pozwoliły na wyłonienie wykonawców poszczególnych zadań.

W dniu 14 czerwca br. podpisane zostały umowy na wykonanie czterech zdań.

Na wykonawcę zadania pn; „Remont mostu na rzece „Czarna” w miejscowości Papiernia w km 2+590” wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „KAWECKI” s.c. Lucjan Kawecki, Jacek Kawecki Ćmińsk, ul. Kobylaki 26, 26-085 Miedziana Góra

01

za kwotę 480.861,00 zł z terminem wykonania do 15 września 2019r.

02

 

 

Na wykonawcę zadanie pn; „Przebudowa drogi w miejscowości Celiny dz. nr 171/3 w km 0+000 do km 0+380” wybrano Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

03

za kwotę 118.794,63 zł z terminem wykonania do 15 października 2019r,

04

oraz na wykonawcę zadania pn; „Przebudowa drogi w miejscowości Smyków dz. nr ewid. 2020 w km 0+000 do km 0+320” za kwotę 127.726,89 zł z terminem wykonania do 15 października 2019r.

05

 

 

Na wykonawcę zadania pn; „Przebudowa drogi w miejscowości Papiernia dz. nr 67 w km 2+590 do km 3+397” wybrano Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

06

za kwotę 266.824,15 zł z terminem wykonania do 15 października 2019r.

07

 

tekst i zdjęcia
Stanisław Firmanty

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.