Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

logo LGD Biale Lugi

W związku z wprowadzeniem zmian w LSR, Planie Komunikacji oraz Harmonogramie naboru wniosków, LGD "Białe Ługi" zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności potencjalnych Beneficjentów do zapoznania się z aktualnymi dokumentami, które znajdują się pod adresem www.bialelugi.pl.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.