Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001

Z radością i dumą informujemy, że uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie Karolina Zacharska została laureatką XVI Wojewódzkiego Konkursu z Historii (zajmując trzecie miejsce w województwie świętokrzyskim) oraz finalistką XVI Wojewódzkiego Konkursu z Geografii. Jako laureatka ma otwartą drogę do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej.

Nie musi też zdawać egzaminu końcowego w klasie III gimnazjum z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, otrzymuje z tej części egzaminu maksymalna liczbę punktów.

Opiekunami przedmiotowymi Karoliny są: Agnieszka Gruszka (geografia) i Grzegorz Szewczyk (historia).

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.