Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ociesękach niebawem będą miały pełnowymiarową salę gimnastyczną. Tak długo oczekiwana inwestycja wchodzi w etap realizacji.

Po rozstrzygnięciu przetargu, na rozbudowę szkoły podstawowej i budowę sali gimnastycznej wraz z doposażeniem, wójt Alina Siwonia podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym „HEWANAG” z Kielc. Umowa została podpisana w dniu 18 września 2018 roku, w obecności rady rodziców i nauczycieli oraz przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Nowaka. Prace pochłoną prawie 9 milionów złotych, na które Urząd Marszałkowski przeznaczył dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie: 2 999 153,70 zł. Efekt robót ma być gotowy do końca września 2019 roku.

W ramach rozbudowy na parterze w części zachodniej zostanie dobudowana pełnowymiarowa sala sportowa wraz z niezbędnym zapleczem, szatniami, nowymi sanitariatami, salami dydaktycznymi oraz kotłownią. Zaprojektowano nową komunikację, pokój nauczycielski, pracownię fizyczną z zapleczem, pracownię chemiczną z zapleczem i dwie sale dydaktyczne.

Projekt przewiduje również boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej, przebudowę i budowę nowego placu zabaw dla dzieci, nową bieżnię, skocznię do skoku w dal, górkę saneczkową, rzutnię pchnięcia kulą oraz wiele stanowisk edukacyjnych.

W ramach projektu przewidziano powiększenie parteru obiektu od strony południowej. W tej części budynku przewidziano przedszkole z własnym wejściem.

W ten sposób w miejscu obecnej sali gimnastycznej wyodrębniono sale pobytowe dla dzieci o wymaganych powierzchniach i wysokości. Sale będą przystosowane do zorganizowania dwóch oddziałów przedszkolnych.

Projektowana przebudowa i rozbudowa obiektu wynika z konieczności zapewnienia uczniom nowych sal dydaktycznych o wymaganej powierzchni, odpowiedniej wielkości, ilości szatni, sanitariatów oraz innych zmian koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania placówki dydaktycznej. Budynek zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych dzięki zaprojektowanej pochylni obok wejścia głównego do budynku.