Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ociesękach niebawem będą miały pełnowymiarową salę gimnastyczną. Tak długo oczekiwana inwestycja wchodzi w etap realizacji.

Po rozstrzygnięciu przetargu, na rozbudowę szkoły podstawowej i budowę sali gimnastycznej wraz z doposażeniem, wójt Alina Siwonia podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym „HEWANAG” z Kielc. Umowa została podpisana w dniu 18 września 2018 roku, w obecności rady rodziców i nauczycieli oraz przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Nowaka. Prace pochłoną prawie 9 milionów złotych, na które Urząd Marszałkowski przeznaczył dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie: 2 999 153,70 zł. Efekt robót ma być gotowy do końca września 2019 roku.

W ramach rozbudowy na parterze w części zachodniej zostanie dobudowana pełnowymiarowa sala sportowa wraz z niezbędnym zapleczem, szatniami, nowymi sanitariatami, salami dydaktycznymi oraz kotłownią. Zaprojektowano nową komunikację, pokój nauczycielski, pracownię fizyczną z zapleczem, pracownię chemiczną z zapleczem i dwie sale dydaktyczne.

Projekt przewiduje również boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej, przebudowę i budowę nowego placu zabaw dla dzieci, nową bieżnię, skocznię do skoku w dal, górkę saneczkową, rzutnię pchnięcia kulą oraz wiele stanowisk edukacyjnych.

W ramach projektu przewidziano powiększenie parteru obiektu od strony południowej. W tej części budynku przewidziano przedszkole z własnym wejściem.

W ten sposób w miejscu obecnej sali gimnastycznej wyodrębniono sale pobytowe dla dzieci o wymaganych powierzchniach i wysokości. Sale będą przystosowane do zorganizowania dwóch oddziałów przedszkolnych.

Projektowana przebudowa i rozbudowa obiektu wynika z konieczności zapewnienia uczniom nowych sal dydaktycznych o wymaganej powierzchni, odpowiedniej wielkości, ilości szatni, sanitariatów oraz innych zmian koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania placówki dydaktycznej. Budynek zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych dzięki zaprojektowanej pochylni obok wejścia głównego do budynku.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.