Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Główne przewody wodociągowe przebiegające przez teren gminy w układzie promienisto-równoleżnikowym są połączone z siecią wodociągową tylko jednej sąsiedniej gminy – Daleszyce. W gminie tej z wodociągu zbiorowego „Ociesęki” zaopatrywane w wodę są miejscowości Cisów i Widełki.

Obszar gminy Raków w stosunkowo niedużym stopniu jest objęty systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków; tylko miejscowości Raków, Dębno, Pągowiec i Życiny oraz miejscowość Chańcza wyposażone są w zbiorowe system odprowadzania ścieków doprowadzające ścieki komunalne z ich terenu do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Raków i Chańcza. Systemy te nie są połączone z systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminach sąsiednich. Zgodnie z koncepcją programową kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gmin położonych w zlewni rzek Czarnej Staszowskiej i Wschodniej przewiduje się wspólne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków dla miejscowości położonych w północnej części gminy Raków i południowej części gminy Łagów.
  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow