Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Elektroenergetyka


Infrastruktura elektroenergetyczna gminy Raków jest ściśle związana z infra-strukturą sąsiednich i pobliskich gmin oraz całego regionu. Jest to zawsze występująca, charakterystyczna cecha systemu elektroenergetycznego, bowiem system elektroenergetyczny Polski nie tylko stanowi spójną całość, lecz także jest już od szeregu lat sprzęgnięty z systemem elektroenergetycznym Unii Europejskiej oraz jest powiązany z systemem elektroenergetycznym nieomal całego kontynentu europej-skiego. Więzy te, w najbliższym otoczeniu gminy Raków, mają różnoraki charakter:
  • z północy na południe gminy Raków przebiega trasa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, mającej znaczenie ponadlokalne, jest to linia 220 kV, relacji Tarnów - Połaniec - Starachowice - Radom (Rożki);
  • źródła zaopatrzenia gminy Raków w energię elektryczną są usytuowane wyłącznie poza obszarem gminy - energia elektryczna z tych źródeł (GPZ Staszów i GPZ Chmielnik) jest doprowadzana linami napowietrznymi średniego napięcia 15 kV do stacji transformatorowych 15/0,4 kV, rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach gminy, a następnie dostarczana odbiorcom siecią rozdzielczą niskiego napięcia 0,4 kV.
  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow