Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
witamy w oficjalnym serwisie internetowym
gminy raków

Najnowsze wydarzenia i informacje

Informacja o stanie realizacji projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii

W kwietniu br. Gmina Raków podpisała umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze dwóch gmin: Rakowa i Szydłowa. W ramach zadania planowana jest budowa 426 szt. instalacji do wytwarzania OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). Instalacje te zamontowane zostaną w 395 budynkach właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie. Na terenie gminy Raków wykonane...

„Z Orłem Białym przez wieki – Polskie drogi do Niepodległości”

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie serdecznie zaprasza dzieci – uczniów lokalnych szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym, który realizowany jest w ramach projektu pt. „Z Orłem Białym przez wieki”. Projekt dofinansowany jest przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”. Celem konkursu jest wzmocnienie tożsamości narodowej rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń oraz wzmacnianie więzi patriotycznych młodego pokolenia gminy Raków.

„JESTEM POLAKIEM I KOCHAM SWÓJ KRAJ” – konkurs plastyczny

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież – uczniów lokalnych szkół podstawowych i gimnazjum do udziału w konkursie plastycznym, który realizowany jest w ramach projektu pt. „Spotkania z Niepodległą” – innowacyjna lekcja patriotyzmu. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

„Spotkania z Niepodległą” – innowacyjna lekcja patriotyzmu

2018 rok jest rokiem wyjątkowego dla nas Polaków święta – to rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego też wiele instytucji, organizacji i fundacji w ramach swoich działań ogłasza konkursy grantowe na projekty tematycznie związane z promowaniem i propagowaniem patriotyzmu w różnych środowiskach. W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki konkursu dotacyjnego nasze stowarzyszenie uzyskało wsparcie na realizację zadania publicznego pt. „Spotkania z Niepodległą” – zadanie publiczne z zakresu kultury. W...

„Regionalnie i tradycyjnie – gęsina w Rakowie”

Nawiązując do dawnych tradycji związanych z hodowlą gęsi na ziemiach rakowskich w dniu 14 października 2018 roku w Rakowie zorganizowano wydarzenie kulturalne – warsztaty oraz konkurs kulinarny pn. „Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny”. Ideą organizowanego wydarzenia jest promocja regionalnych tradycji kulinarnych, popularyzowanie gęsiny jako produktu regionalnego, promowanie regionalnego dziedzictwa kulinarnego, upowszechnianie walorów smakowych gęsiny oraz budowanie więzi wśród lokalnej społeczności.

Dostęp do wszystkich aktualności