Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
witamy w oficjalnym serwisie internetowym
gminy raków

Najnowsze wydarzenia i informacje

Sesja podusmowująca VII kadencję Rady Gminy Raków

Sesja podusmowująca VII kadencję Rady Gminy Raków odbyła się 19 października 2018 r. Podziękowania za pracę radnych złożyli: Jerzy Nowak - przewodniczący Rady Gminy Raków oraz Alina Siwonia - wójt gminy Raków. Podobne słowa przewodniczący skierował także do wójt. Obecni na sesji radni otrzymali pamiątkowe podziękowania. Podobne upominki otrzymały osoby, które wsparły organizacjię uroczystości "W dzień św. Tekli ziemniaki będziem piekli", a nieobecni byli podczas ich wręczania w trakcie konkursu kulinarnego pn. „Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny”.

Informacja o stanie realizacji projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii

W kwietniu br. Gmina Raków podpisała umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze dwóch gmin: Rakowa i Szydłowa. W ramach zadania planowana jest budowa 426 szt. instalacji do wytwarzania OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). Instalacje te zamontowane zostaną w 395 budynkach właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie. Na terenie gminy Raków wykonane...

„Z Orłem Białym przez wieki – Polskie drogi do Niepodległości”

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie serdecznie zaprasza dzieci – uczniów lokalnych szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym, który realizowany jest w ramach projektu pt. „Z Orłem Białym przez wieki”. Projekt dofinansowany jest przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”. Celem konkursu jest wzmocnienie tożsamości narodowej rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń oraz wzmacnianie więzi patriotycznych młodego pokolenia gminy Raków.

„JESTEM POLAKIEM I KOCHAM SWÓJ KRAJ” – konkurs plastyczny

Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież – uczniów lokalnych szkół podstawowych i gimnazjum do udziału w konkursie plastycznym, który realizowany jest w ramach projektu pt. „Spotkania z Niepodległą” – innowacyjna lekcja patriotyzmu. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

„Spotkania z Niepodległą” – innowacyjna lekcja patriotyzmu

2018 rok jest rokiem wyjątkowego dla nas Polaków święta – to rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego też wiele instytucji, organizacji i fundacji w ramach swoich działań ogłasza konkursy grantowe na projekty tematycznie związane z promowaniem i propagowaniem patriotyzmu w różnych środowiskach. W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki konkursu dotacyjnego nasze stowarzyszenie uzyskało wsparcie na realizację zadania publicznego pt. „Spotkania z Niepodległą” – zadanie publiczne z zakresu kultury. W...

Dostęp do wszystkich aktualności