Herb RAKOW Święta
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
witamy w oficjalnym serwisie internetowym
gminy raków

Najnowsze wydarzenia i informacje

Kwalifikacja wojskowa 2019

Podajemy do publicznej wiadomości OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

SP Szumsko wraz z SP Bardo uczestniczyły w „Nocy Biologów”

W piątek 11 stycznia 2019 uczniowie Szkoły Podstawowej w Szumsku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Bardzie brali udział w szóstej edycji „Nocy Biologów”, która miała miejsce na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Informacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  Zachęcam przedsiębiorców do zapoznania się z informacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą programu szkoleniowo-doradczego w obszarze innowacyjności pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI).

Anioł - zwiastun dobrej nowiny

Dnia 10 grudnia 2018r. uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie zajęły III miejsce w konkursie „CUDZE CHWALICIE, A SWOJE ZNACIE?” pod hasłem: „ANIOŁ-ZWIASTUN DOBREJ NOWINY". Konkurs obejmował dwie kategorie: plastyczną i literacką.

Spotkanie w KGW "Ociesanki"

Dnia 12.01.2018 roku odbyło się spotkanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich "Ociesanki" z nowymi władzami samorządowymi. Swoją obecnością zaszczycił Nas Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak, radny wsi Ociesęki Pan Jerzy Nowak, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Tomasz Fortuński oraz niemalże wszystkie członkinie.

Dostęp do wszystkich aktualności
Urząd Gminy Raków uczestniczy w projekcie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Udział w projekcie umożliwi dostosowanie infrastruktury oraz procedur do tych, które przewidziane są w Ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy obsługi mieszkańców, instytucji i innych osób kontaktujących się z urzędem.

Czytaj więcej: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

sip
 

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.

Czytaj więcej: System Informacji Przestrzennej

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: „KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE, GM. TUCZĘPY”

Czytaj więcej: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE PN: „KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W RZĘDOWIE GM. TUCZĘPY”

Czytaj więcej: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

 

Czytaj więcej: NSP 2011

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.